1

blogg.brr.no – min ordinære blogg

Dette er kun en testblogg eller testinstallasjon av WordPress. Min vanlige blogg, blogg.brr.no, har et mye mer meningsfullt innhold enn denne testbloggen.

Innholdet i min skikkelige eller ordinære blogg i grove trekk (kategorier/tema):

Besøk også mine andre nettsider:
Tema: IKT (IT, EDB, data)

I min blogg, blogg.brr.no, har jeg en egen kategori som heter IKT (kategoriarkiv IKT, IKT-relaterte innlegg). Lenker til noen utvalgte artikler fra nevnte blogg og bloggkategori er tilgjengelig i denne artikkelens fortsettelse.

Lenker til noen utvalgte artikler innenfor kategori IKT:

Se også komplett oversikt over artikler innenfor kategori IKT (lenke). Ta gjerne også en liten titt på min manuelle HTML / PHP-hjemmeside 2 som omhandler IKT: web.brr.no
Tema: Protest kristendom

I min blogg, blogg.brr.no, har jeg en egen kategori som heter protest kristendom. Det skjer mye rart i kristendommens navn som jeg ikke kan identifisere meg med eller stå inne for.

Innledningsvis har jeg skrevet følgende om kategorien:

“Anser meg selv som kristen, men synes likevel det skjer mye rart i kristendommens navn som ikke jeg kan identifisere meg med eller stå inne for. Her i denne kategorien anlegger jeg et litt kritisk skråblikk mot kristne meninger, holdninger, ståsteder og saker jeg reagerer på.” Min tro har jeg skrevet noen ord om her (lenke).

Lenker til noen utvalgte artikler fra kategoriarkivet protest kristendom:

Enda flere artikler av typen protest kristendom er tilgjengelig i kategoriarkivet protest kristendom.

Artikkelen “Protest mot enkelte former for kristendom” er på mange måter en hovedartikkel eller samle-artikkel innenfor denne kategorien. Temaer som tas opp i denne er blant annet:

– Den norske kirke – karismatiske frimenigheter – Hanne Nabintu Herland – det konservative bedehusmiljøet – rar tenkning i enkelte miljøer, menigheter og bedehus/frimenigheter – Frelsesarmeen – Hillsong Norway – Kristen Koalisjon Norge (KKN) – Den katolske kirke – hellige bygninger, rom og altere – Jesus i fokus i stedet for å holde liv i “kristne” tradisjoner – kristne skoler – sex – humanisme og Human-Etisk Forbund (HEF) – islam og andre religioner – nei til kristent hemmelighetskremmeri, lukkede og ekskluderende miljøer – Israel og jødene – nei til religion, ja til evangeliet og kristen begrepsbruk.