BRR sitt phpBB testforum - Personvernpolicy

Denne policyen forklarer detaljert hvordan «BRR sitt phpBB testforum» og dets tilknyttede selskaper (heretter omtalt som «vi», «oss», «vår», «BRR sitt phpBB testforum», «https://web.brr.no/phpbb») og phpBB (heretter omtalt som «de», «dem», «deres», «sine», «phpBB-programvare», «www.phpbb.com», «phpBB Limited», «phpBB-teams») bruker informasjon som samles inn i løpet av en av dine bruksøkter (heretter omtalt som «informasjonen din»).

Informasjonen din samles inn på to måter. For det første vil bruk av «BRR sitt phpBB testforum» medføre at phpBB-programvaren oppretter et antall informasjonskapsler («cookies»), som er små tekstfiler som lastes ned til nettleserens midlertidige filer på datamaskinen din. De første to informasjonskapslene inneholder bare en brukeridentifikator (heretter «bruker-ID» og en anonym øktsidentifikator (heretter «økts-ID») som automatisk tildeles deg av phpBB-programvaren. En tredje informasjonskapsel opprettes når du har vært innom emner i «BRR sitt phpBB testforum», og brukes til å lagre hvilke emner som er lest, noe som forbedrer brukeropplevelsen din.

Vi kan også opprette informasjonskapsler som er eksterne for phpBB-programvaren under bruken av «BRR sitt phpBB testforum», selv om disse faller utenfor dette dokumentets rekkevidde, som bare er ment å dekke sider som opprettes av phpBB-programvaren. Den andre måten vi kan samle inn informasjon på, er hva du sender inn til oss. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til: skriving av innlegg som en anonym bruker (heretter «anonyme innlegg»), registrering på «BRR sitt phpBB testforum» (heretter «kontoen din») og innlegg som er sendt inn etter registrering og mens du er pålogget (heretter «dine innlegg»).

Kontoen din vil som et minimum inneholde et unikt identifiserbart navn (heretter «brukernavnet nitt»), et personlig passord som brukes til å logge inn på kontoen (heretter «passordet ditt») og en personlig, gyldig e-postadresse (heretter «e-postadressen din). Informasjonen din for kontoen på «BRR sitt phpBB testforum» beskyttes av lover om datavern i det landet hvor sidene fysisk er lagret. All informasjon ut over brukernavnet ditt, passordet ditt og e-postadressen din, som kreves av «BRR sitt phpBB testforum» under registreringsprosessen er enten obligatorisk eller valgfri, etter «BRR sitt phpBB testforum»s eget valg. I alle tilfeller har du mulighet til å velge hvilken informasjon som vises offentlig. Videre har du, fra kontoen din, muligheten til å velge eller velge bort automatisk generert e-post fra phpBB-programvaren.

Passordet ditt er kodet (en enveis-hash), slik at det er sikret. Det anbefales imidlertid at du ikke bruker samme passord på flere nettsteder. Passordet er nøkkelen til kontoen din hos «BRR sitt phpBB testforum», så pass godt på det. Personer med tilknytning til «BRR sitt phpBB testforum», phpBB eller andre tredjeparter vil aldri legitimt kunne be deg om passordet. Hvis du glemmer passordet til kontoen, kan du bruke funksjonen «Jeg har glemt passordet» i phpBB-programvaren. I løpet av denne prosessen vil du bli bedt om å oppgi brukernavn og e-postadresse, og deretter vil phpBB-programvaren opprette et nytt passord, slik at du får tilgang til kontoen din igjen.


Tilbake til forrige side